Workshops

Groepworkshops in het KunstFront

VOOR WIE ALLEMAAL

 

 • TEAMBUILDING                                 -JEUGD
 • VRIJGEZELLEN                                   -FEESTJES
 • BEDRIJVEN                                         -KINDEREN
 • SCHOLEN                                                -CKV
 • STUDENTEN                                       -VERENIGING
 • BIJZONDERE DOELGROEPEN            -MENSEN MET BEPERKING

 

Maak een keuze

 

 • Tekenen en schilderen naar naaktmodel
 • Servies glazuren
 • Elkaars portret boetseren
 • potten, vazen of fantasie boetseren
 • Mergel kappen
 • Mozaïek kunstwerk
 • Gevelsteen

 

Hoe Reserveren

 

Min.1 week van te voren

Ma. tm Zo. van 9:00 tot 22:00

 

Inclusief kopje koffie/thee

Inclusief Gratis parkeren voor de deur.

EXTRA : Eigen ideeën in overleg

 

Contactadres

 

Kunstfront

Cabergerweg 45, 6219PE Maastricht

Free Parking 10 loopafstand van Centrum

T 0640879215

www.kunstfront.nl

hetkunstfront@gmail.com

www.facebook.com/KunstFront

 

 

 

1) Tekenen en schilderen naar naaktmodel

 

Tijdsduur:                   2.5u

Aantal deelnemers:       min.8/ max.14 pers.

(Min. 1 week van te voren reserveren)

Prijs:                           35,- pp excl.btw

 

Beschrijving

In deze workshop leer je een mannelijk of vrouwelijk naaktmodel tekenen en schilderen op een doek. Een professionele docent leert iedereen in een korte tijd de basistechnieken van het anatomietekenen. Na afloop krijgen de deelnemers hun resultaat mee naar huis of kunnen in een overleg later worden opgehaald.

 

Overige mogelijkheden:

 

Eigen ideeën of inbreng in overleg.

Drinks and Snacks: Wij kunnen extra eten -en drinken verzorgen. Kosten in overleg!

 

 

2) Servies glazuren

 

Tijdsduur:                   2.5u

Aantal deelnemers:       min.8/ max.28 pers.

Prijs:                           35,-pp excl.btw

 

 

Beschrijving

 

In deze workshop leer je een voorgebakken bord, tegel, koffiekopje of kunstzinnige scherf glazuren. Er kan rond een gemeenschappelijk thema gewerkt worden. De resultaten worden door ons atelier gebakken en later afgeleverd aan de klant, die ze echt kan gaan gebruiken.

 

Overige mogelijkheden:

 

Eigen ideeën of inbreng in overleg.

Drinks and Snacks: Wij kunnen extra eten -en drinken verzorgen. Kosten in overleg!

 

 

3) portretten boetseren

 

Tijdsduur:                   2.5u

Aantal deelnemers:       min.8/ max.24 pers.

Prijs:                           28,- pp excl.btw

 

Beschrijving

 

In deze workshop gaan we elkaars portret boetseren. De resultaten worden door ons atelier gedroogd en gebakken en later afgeleverd aan de klant.

 

Overige mogelijkheden: Eigen ideeën of inbreng in overleg.

Drinks and Snacks: Wij kunnen extra eten -en drinken verzorgen. Kosten in overleg!

 

 

4) potten, vazen of fantasiefiguren boetseren

 

Tijdsduur:                   2.5u

Aantal deelnemers:       min.8/ max.24 pers.

Prijs:                           25,- pp excl.btw

 

 

Beschrijving

 

In deze workshop leer je een keramische vaas of fantasieobject boetseren. Het gemeenschappelijke thema kan zelf bepaald worden. Een professionele keramist reikt dan een aantal basistechnieken en handige tips aan om een kunstwerkje op te bouwen.

 

De resultaten worden door ons gedroogd en gebakken en later afgeleverd aan de klant.

 

Overige mogelijkheden:

 

Eigen ideeën of inbreng in overleg.

Een vervolgworkshop glazuren in overleg.

Drinks and Snacks: Wij kunnen extra eten -en drinken verzorgen. Kosten in overleg!

 

5) Mergel kappen

 

Tijdsduur:                   2.5u

Aantal deelnemers:       min.8/ max.24 pers.

Prijs:                           24,- pp excl.btw

 

 

Beschrijving

 

In deze workshop leer je een beeld kappen uit mergelsteen. Het gemeenschappelijke thema kan van te voren bepaald worden. Een professionele kunstenaar reikt een aantal basistechnieken en handige tips aan om een leuk kunstwerkje op te bouwen. De resultaten kunnen meteen meegenomen worden.

 

Overige mogelijkheden:

 

Eigen ideeën of inbreng in overleg.

Drinks and Snacks: Wij kunnen extra eten -en drinken verzorgen. Kosten in overleg!

 

 6) Mozaïek

 

Tijdsduur:                    2.5u

Aantal deelnemers:       min.8/ max.24 pers.

Prijs:                           28,- pp excl.btw

 

In deze workshop kan je een spiegellijst of vaasje bekleden met mozaïeksteentjes. In overleg kunnen er ook andere voorwerpen worden aangedragen als houten kistjes of een platte tegel om in te lijsten. Een gezamenlijk ontwerp of thema kan van te voren worden afgesproken.

 

 

 

7) gevelsteen

 

Tijdsduur:                   2.5u

Aantal deelnemers:       min.8/ max.18 pers.

Prijs:                           28,- pp excl.btw

 

Beschrijving

 

In deze workshop gaan we individueel of per twee een gevelsteen boetseren op een bestaande plaat klei. De resultaten worden door ons atelier gedroogd en gebakken en later afgeleverd aan de klant, die ze kan monteren aan de wand.

 

Overige mogelijkheden: Eigen ideeën of inbreng in overleg.

Drinks and Snacks: Wij kunnen extra eten -en drinken verzorgen. Kosten in overleg!

 

 

 

 

Overige Mogelijkheden in het Kunstfront

 

Vrije expressie Atelier:                   

ma -en woensdagavond van 19:30 tot 22:00

 

Kom ook boetseren, beeldhouwen of schilderen in een van de studio’s van het Kunstfront. Hier ben je niet gebonden aan verplichtingen en kan je komen en gaan wanneer je maar wilt. Je kan je gebruik maken van een groot atelier en ateliergereedschap. Info: hetkunstfront@gmail.com

 

Keramiekcursus

Woensdagochtend van 9:30 tot 12:00

 

In deze cursus van 12 x 2.5u leer je werken met boetseerklei en glazuren met mooie kleuren. Onder professionele begeleiding en attributen kunnen hier kunstwerken en gebruiksvoorwerpen gemaakt worden, die door ons worden gedroogd en gebakken. Vazen, figuren, wandreliëfs …. Info: hetkunstfront@gmail.com

ENGLISH

Group workshops at KunstFront

FOR WHO:

 

 • TEAM BUILDING                                                  -COMPANIES
 • YOUTH                                                                      -SPECIAL GROUPS
 • BACHELOR PARTIES                                                      -PEOPLE WITH LIMITATION
 • STUDENTS                                                            -CHILDREN
 • SCHOOLS CKV                                                   -STUDENTS ASSOCIATIONS

Choose a workshop

 

1) drawing and painting a nude model

2) glazing ceramics dinnerware

3) each other’s portrait clay modelling

4) pots, vases or fantasy clay modelling clay

5) sculpturing in a local soft ‘’Mergel’ stone

6) Mosaics

How Reservation

 

min. 1 week ahead mo/su. from 9:00 to 22:00

Including Cup of coffee/tea

Including free parking at front. (10 min form centre)

Extra: own ideas are welcome…

 

Adresse: Kunstfront, Cabergerweg 45 T 0640879215 W www.kunstfront.nl

E hetkunstfront@gmail.com Fb www.facebook.com/KunstFront

Free private parking 10min centrum

 

1) nude model drawing and painting

 

2.5 hours

min.8/ max. 14 pers. (min. 1 week in advance)

price: 35.-pp excl.btw

 

Description

 

In this workshop you will learn to draw and paint a nude male or female model. A professional teacher teaches everyone in a short time the basic techniques of anatomy drawing. Afterwards the participants the result can be take home or picket up later.

 

Other possibilities: own ideas or input in consultation.

Drinks and Snacks: we can provide extra food and drink.

 

 

 

 

 

2) glazing ceramics dinnerware

 

2.5 hours

min.8/ max. 28pers. (min. 1 week in advance)

price: 35.-pp excl.btw

 

Description

 

In this workshop everyone van glace a biscuite baken tile, dish, cup orartistic shard. There can be worked around a common theme. The results are baked by our workshop and later delivered to the customer, who can really start using it.

 

Other possibilities: own ideas or input in consultation.

Drinks and Snacks: we can provide extra food and drink.

 

 

3) sculpt portraits duration:

 

2.5 hours number of participants:

min. 8/max 24 pers. price: 28.0-pp excl.btw

 

Description

In this workshop we sculpt each other’s portrait. The results are will be dried and baked in our atelier and later delivered to the customer.

 

Other possibilities: own ideas or input in consultation.

Drinks and Snacks: we can provide extra food and drink. Cost in concert!

 

 

4) pots, vases or fantasy clay modeling:

 

2.5 hours

min. 8/max 24 pers.

price: 25.-pp excl.btw

 

Description

 

In this workshop you will learn to model a ceramic vase or fantasy object A common general theme can be determined. A professional ceramist learns you the basic techniques of modeling clay and provides helpful tips to build a work an art work. The results will be dried and baked in our atelier and later delivered to the customer.

 

Other possibilities: own ideas or input in consultation.

A follow-up workshop glazes in consultation.

Drinks and Snacks: we can provide extra food and drink.

 

5) sculpturing in the famous local soft ‘’Mergel’ – stone

 

2.5 hours

min. 8/max 24 pers.

price: 24.-pp excl.btw

 

Description

In this workshop you will learn how to sculpture a marl stone. The common theme can be determined in advance. A professional artist reaches a number of basic techniques and helpful tips to create a nice piece of art. The results can be taken home immediately.

 

Other possibilities: own ideas or input in consultation.

Drinks and Snacks: we can provide extra food and drink. Cost in concert!

 

 

6) Mosaics

 

2.5 hours

min. 8/max 24 pers.

price: 29.0-pp excl.btw

 

In this workshop a mirror frame or vase van be covered with mosaic tiles. In consultation may also be proposed as wooden boxes or other objects a flat tile for framing. The common theme can be determined in advance.

 

7) Ceramic tablet

 

2.5 hours

min. 8/max. 18 pers.

price: 28.-pp excl.btw

 

Description

In this workshop an individually or per two persons can create a ceramic wall tablet. The results will be dried and baked and later delivered to the customer, who can install them easily on a wall.

 

Other possibilities: own ideas or input in consultation.

Drinks and Snacks: we can provide extra food and drinks

 

 

 

Other Possibilities in het Kunstfront

 

Free Expression Studio:

mo-and Wednesday evening from 19:30 to 22:00

 

come also modelling, sculpting or painting in one of the studios. Here you are not bound to obligations and you can come and go whenever you want. You can use a space and studio Tools. Info: hetkunstfront@gmail.com

 

Ceramics course

Wednesday morning from 9:30 to 12:00

 

In this course of 12 x 2.5 you learn your work with modelling clay and glazes with beautiful colors. Under professional supervision and attributes can be created here works of art and utensils/ designs. Vases, figures, wall reliefs, portrets, …